Personas datu aizsardzība

Ja Jūsu darījuma summa būs ≥ 2000 EUR, aizpildiet klienta identifikācijas anketu. Mēs nodrošinām personas datu aizsardzību.

Likuma IZRAKSTS:
Grozījumi 17.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājas spēkā 09.11.2017
11.pants Pienākums veikt klienta izpēti
(1) Likuma subjekts veic klienta izpēti:
1) pirms darījuma attiecību uzsākšanas;
[..]
4) ja likuma subjekts — izložu un azartspēļu organizētājs —, veicot darījumu ar klientu par summu, kuras apmērs ir 2000 euro vai vairāk, tai skaitā ja klients laimē, pērk spēles dalības līdzekļus vai loterijas biļetes vai šajā nolūkā maina ārvalstu valūtu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas

 

Personas datu aizsardzība