Kontakti

Rekvizīti

SIA “JOKER LTD”
Reģ. Nr.: 40003266078
PVN reģ. Nr.: LV40003266078
AS Swedbank kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551013027228

Adrese

Katrīnas iela 12,
Rīga LV-1045, Latvija