Sadarbības partneri

Atsauksmes

 

SIA Circle K Latvia

Ar SIA “Joker LTD” veiksmīgi sadarbojamies jau kopš 2013. gada.  Šajā laikā ir izveidojusies  abpusēji izdevīga un lojāla sadarbība. Esam priecīgi, ka Joker LTD novērtē mūsu degvielas augsto kvalitāti un servisu, savukārt, no Circle K Latvia puses, augsti vērtējam klienta uzticēšanos mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. SIA “Joker LTD” ir uzticams partneris un mēs esam priecīgi, ka esam izvēlēti, kā pastāvīgais degvielas un citu saistīto servisu nodrošinātājs.

 

 

 

SIA Tet

Ar SIA “Joker LTD” Tet veiksmīgi sadarbojas jau no 2010.gada un šajā laikā izveidojusies veiksmīga un uz attīstību vērsta sadarbība. Esam priecīgi, ka SIA “Joker LTD” novērtē SIA “Tet” sniegto pakalpojumu kvalitāti un uztic mums nodrošināt uzņēmumu ar kvalitatīviem datu pārraides  un TV, kā arī citiem pakalpojumiem.

 

Īpaši vēlamies izcelt sadarbību ar Rolandu Lātsu – ļoti atsaucīgs un uz sadarbību vērsts, vienmēr pozitīvs, kā arī operatīvi reaģē, risinot pakalpojumu ierīkošanas un uzturēšanas ikdienas jautājumus.

 

 

 

SIA Aimasa

 

Ar SIA “Joker LTD” veiksmīgi sadarbojamies jau kopš 2015.gada. Šajā laikā ir izveidojusies abpusēji izdevīga, lojāla un pozitīva sadarbība. Esam priecīgi, ka Joker LTD novērtē mūsu veikto būvniecības darbu kvalitāti un servisu, savukārt, no SIA AIMASAS puses, augsti vērtējam klienta uzticēšanos mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. SIA “Joker LTD” ir uzticams partneris un mēs esam priecīgi, ka esam izvēlēti, kā būvniecības un citu saistīto pakalpojumu nodrošinātājs.

 

 

SIA Bureau Veritas Latvia

SIA “Joker LTD” kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību standarta ISO 9001:2015 prasībām ir novērtējusi neatkarīga, akreditēta sertifikācijas institūcija SIA “Bureau Veritas Latvia” : “Joker LTD” kvalitātes sistēma ir sertificēta kopš 2012. gada. Katru gadu veikto uzraudzības auditu rezultāti apliecina, ka kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības tiek ievērotas un sistēma pilnveidota, tādējādi demonstrējot organizācijas spēju sniegt pakalpojumus, kas atbilst klientu vēlmēm un piemērojamām normatīvo aktu prasībām.

 

 

 

A/S Berendsen Tekstila Serviss

A/S “Berendsen Tekstila Serviss” novērtē savstarpējo sadarbību maināmo  paklāju, kokvilnas dvieļu un higiēnas preču nodrošināšanā. Savstarpējā uzticēšanās un izpratne ir galvenā “atslēga”  mūsu sadarbībā, ko veido kompetenti un profesionāli komandas cilvēki. Un ilgtermiņa sadarbība sākas tur, kur ikviens pakalpojums ir kvalitatīvs.

 

 

 

A/S Aldaris

Jau kopš pirmās sadarbības dienas uzņēmums strādā profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu pret savu klientu. Īpašu uzmanību pievēršot saistību izpildei norunātajos termiņos. Uzņēmuma vadība patīkami pārsteidz ar vēlmi meklēt risinājumus nestandarta situācijās. Līdzšinējās sadarbības periodā uzņēmums sevi ir pierādījis kā drošu un uzticamu partneri.

 

 

 

A/S Cēsu alus

Strādājam ar SIA Joker LTD otro gadu. Esam apmierināti ar sadarbību, kuru varētu raksturot, kā ātru, dinamisku un augošu. Jebkuri, mums interesējošie sadarbības jautājumi tiek atrisināti ātri un precīzi.

 

Īpaši vēlos izcelt ikdienas sadarbību ar Lindu Treiju SIA Joker LTD klientu apkalpošanas vadītāju- viņa ir viegli pieejama ikdienas jautājumu risināšanai, gan telefoniski, klātienē un e-pastos, izrāda īpašu aktivitāti mūsu sadarbības nemitīgai uzlabošanai- ar dažādiem tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, kā veicina arī savu darbinieku motivāciju mūsu tirdzniecībā.

 

 

 

 

SIA Enefit

„Uzņēmums SIA Joker LTD nepieņem sasteigtus lēmumus — atbildīgi un plānveidīgi risina jautājumus, kā arī interesējas par inovatīviem produktiem un meklē labākos risinājumus savu izmaksu samazināšanai.  Priecājamies par mūsu ilgtermiņa sadarbību un uzskatām, ka lojāls un uzticams klients ir vērtība!”

 

 

 

Latvijas Handbola federācija

Ar šo  apliecinām, ka pēdējo 4 gadu laikā esam izveidojuši produktīvu sadarbību starp SIA “Joker LTD” UN Latvijas Handbola vīriešu virslīgas čempionātu.  Sadarbības ietvaros pozitīvi jāvērtē sportiskās un mārketinga izaugsmes dinamika, kas vienmēr tika balstīta uz savstarpējo izpratni par produkta efektīvu un mūsdienīgu attīstību, kā ari kvalitatīvu publicitātes veidošanu sabiedriskajā telpā.

 

 

 

SIA Laipa

SIA “Joker LTD” jau vairāk nekā desmit gadus ir uzticams un atbildīgs biedrības  “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) sadarbības partneris, ievērojot ne tikai godīgas uzņēmējdarbības praksi savlaicīgi parūpējoties par atļauju saņemšanu mūzikas izmantošanai uzņēmējdarbībā, bet, vienlaikus rūpējoties arī par specializēta un rūpīgi atlasīta mūzikas kataloga izveidi, lai to pielāgotu izklaides vietas darbības un vides specifikai. Par abpusēju sadarbību arī turpmāk!

 

 

 

SIA Sanitex

Sadarbība starp SIA “SANITEX” un SIA “Joker LTD” ir orientēta uz abu uzņēmumu biznesa attīstību. No SIA “Joker LTD” visas saistības tiek izpildītas savlaicīgi, kas rada drošu un stabilu biznesa attīstību ilgtermiņa periodā.

 

 

 

SIA Latnet

SIA “Joker LTD” jau gadiem ir viens no mūsu lielākajiem klientiem, kurš abpusējās sadarbības laikā ir pierādījis sevi, kā ārkārtīgi uzticamu, godprātīgu, stabilu, uz pozitīvu sadarbību vērstu un komunikācijā atvērtu partneri. Sadarbības laikā esam pārliecinājušies, ka Joker komanda spēj pieņemt iespējami labākos kompromisa lēmumus, kas īstenojot kopīgus projektus ir ārkārtīgi svarīgs faktors.

 

Augsti vērtējam kopīgos sadarbības gadus, kas ļāvusi vienam otru kā partneri iepazīt aizvien labāk un līdz ar to arī radīt lielisku un veiksmīgu sadarbības modeli.

 

 

 

SIA Triniti Latvia

Zvērināts advokātu birojs TRINITI  jau vairākus gadus sadarbojas ar SIA “Joker LTD,” sniedzot tai juridiskos pakalpojumus dažādos ar šīs sabiedrības darbību saistītos jautājumos. Šajā laikā ZAB TRINITI ir bijusi un ikreiz arvien no jauna ir iespēja pārliecināties par SIA “Joker LTD” pārstāvju augstajiem profesionālajiem standartiem, kas tiek ievēroti gan mūsu savstarpējā komunikācijā un apņemšanos izpildē, gan pakalpojumu sniegšanā SIA “Joker LTD” klientiem un sadarbības partneriem. Jo īpaši vēlos apliecināt savu cieņu Leldei Libekai , SIA “Joker LTD” direktora vietniecei juridiskajos jautājumos, jo pateicoties viņas palīdzībai, vissarežģītākās juridiskās problēmas ir risināmas ar spēles vieglumu un azartu.

 

 

 

SIA FreshPOS

SIA “Joker LTD” izaugsmi starp citām īpašībām veicināja arī tas, ka liela uzmanība tika pievērsta uzskaites sistēmai, vienmēr tika meklēti labākie, mūsdienīgākie un optimālākie risinājumi. Ja kādreiz SIA “Joker LTD” izmantoja vienkāršus kases aparātus, tad tagad tiek uzstādītas kases sistēmas, kuras ļauj daudz elastīgāk organizēt tirdzniecības procesu, izmantot progresīvās tirdzniecības formas, operatīvi un daudzpusēji apstrādāt informāciju. SIA “FreshPOS” veicot šo sistēmu apkalpošanu, atzīmē SIA “Joker LTD” radošo attieksmi pret jauno tehnoloģiju apgūšanu. Cerams, ka sadarbība arī turpmāk ļaus pilnveidot kases sistēmas.