Kvalitātes vadības sistēma ISO

ISO 9001:2015

 

 

2012. gadā Joker LTD saņēmis ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma spēju un vēlmi veikt uzņēmējdarbību atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes standartam.

 

ISO 9001 ir viens no zināmākajiem standartiem, kas nosaka kvalitātes vadības principus un sniedz iespēju uzņēmumam nepārtraukti attīstīties – uzlabot pārvaldības, lēmumu pieņemšanas un procesu vadības sistēmu, kā arī klientu apkalpošanu un iekšējo darba vidi.

2017. gadā Joker LTD norisinājās Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija uz ISO 9001:2015 (sertifikāta nr. LV006955, spēkā no 12.01.2021.), ko veica starptautisks sertifikācijas uzņēmums “Bureau Veritas Latvia”, tādējādi atkārtoti apliecinot Joker LTD kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standarta prasībām.

 

Komentārs, ko sniedz Joker kvalitātes vadītāja: “Lai Joker LTD veiksmīgi konkurētu azartspēļu nozarē Latvijā un saglabātu pozīcijas vadošajā azartspēļu uzņēmumu trijniekā, būtiski ir izvērtēt un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uzņēmumā ieviestā kvalitātes vadības sistēma nodrošina efektīvu pārvaldību un nepārtrauktu pilnveidošanos, jo aplūko kvalitāti dažādos aspektos – gan pakalpojuma, gan klienta, gan organizācijas līmenī. Plānot, darīt, pārbaudīt un rīkoties ir četri pamatprincipi, kas ļauj uzņēmumam stabili darboties, attīstīties un gūt panākumus.”

 

 

Joker LTD kvalitātes politika:

 • Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilst:
  • klientu;
  • tiesību aktu;
  • uzraugošo institūciju;
  • u.c. ieinteresēto pušu prasībām.
 • Nepārtraukti pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu, pastāvīgi uzlabojot pakalpojuma kvalitāti klientu apmierinātībai.
 • Veidot uzņēmuma darbiniekiem izpratni par viņu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

Atbilstoši ISO 9001 sertificēta kvalitātes vadības sistēma nodrošina:

 • uzņēmuma darbības procesu sakārtotību;
 • pakalpojuma kvalitāti;
 • klientu un darbinieku apmierinātību;
 • klientu un sadarbības partneru uzticību;
 • uzņēmuma darbības plānošanu;
 • uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanu;
 • jaunu pakalpojumu strukturētu un efektīvu ieviešanu;
 • klientu skaita pieaugumu.