Atbalstām

Joker LTD sniedz gan vienreizēju, gan ilglaicīgu atbalstu, galvenokārt, bērnu labklājības nodrošināšanas, mākslas un sporta jomās.

Bērnu nams “Ziemeļi”

Bērnu nama atbalstā iesaistās Joker LTD darbinieki, ik gadu Ziemassvētkos, ziedojot līdzekļus un veidojot Ziemassvētku dāvanas bērnu nama Ziemeļi aprūpē esošajiem bērniem.

 

 

 

Sabiedriskā labuma organizācija “Latvijas bērnu fonds”

Fonda darbības mērķis ir gādāt par bērnu un pusaudžu morālā, tiesiskā, fiziskā, garīgā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām. Savukārt darbības uzdevumi ir dažādu Latvijas un starptautiska mēroga bērnu veselības un interešu aizsardzības programmu un akciju organizēšana un līdzdalība tajās, kā arī palīdzības sniegšana nepilngadīgiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar grūti izārstējamām slimībām, bāreņiem, daudzbērnu un citām ģimenēm, kurām ir nepieciešams atbalsts.

 

 

 

 

Mākslinieku sabiedrība “Sidegunde”

Biedrības mērķi ir sniegt atbalstu radošo profesiju vecāko paaudžu pārstāvjiem, veicinot viņu līdzdalību aktīvajā kultūras apritē; veicināt paaudžu sadarbību Latvijas kultūrā, lai nodrošinātu tās labāko tradīciju pārmantojamību, augstas profesionalitātes uzturēšanu; aizstāvēt radošo brīvību un vizuālo mākslinieku profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās tiesības un intereses.   Veicināt jauno mākslinieku profesionālo izaugsmi, iesaistot viņus vietējo un ārzemju izstāžu projektos; paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas vizuālo mākslu jomā.

 

 

Lietišķo sporta veidu klubs “Harmonija”

Kluba darbības mērķi ir biedru un citu iedzīvotāju veselīga dzīves veida organizēšana, augstu sporta rezultātu sasniegšana, valsts vārda popularizēšana pasaulē, modernās pieccīņas un visu tajā ietilpstošo sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.

 

 

Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks”

Starptautisko konkursu laureāts, Latvijas izdevniecību jauktais koris „Burtnieks” dibināts 1989.gada 6.aprīlī, savu 30 pastāvēšanas gadu laikā ir kļuvis labi pazīstams un novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs – Holandē, Vācijā, Somijā, Grieķijā, Francijā, Austrijā, Ungārijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā, Kanādā, Itālijā. Mēs ņemam aktīvu dalību visos galvenajos ar kora mūziku saistītajos pasākumos gan Rīgā, gan arī dažādos Latvijas novados.