Trīs līmeņu džekpots ir klāt!

Diamond, Gold un Bronze līmeņi!

Trīs līmeņu džekpots ir klāt!

Džekpota sistēma sastāv no trim džekpota līmeņiem: Diamond, Gold un Bronze, kuri darbojas pēc mystery (nejaušības) principa – jebkura līmeņa džekpota laimestu var laimēt jebkurš spēlētājs, kas spēlē uz sistēmai pieslēgta azartspēļu automāta, neatkarīgi no izvēlētās likmes un laimesta uz automāta.

Džekpota ekrānā redzamas trīs summas – katra līmeņa uzkrātais laimests.

 

Džekpota līmeņu sākuma summa un iespējamais maksimālais laimests:

 

Džekpota līmenis

Džekpota laimesta sākuma summa

Maksimālais iespējamais laimests

Diamond

150 EUR 1000 EUR

Gold

50 EUR

300 EUR

Bronze 20 EUR

60 EUR

 

Laimesta režīms

 

Laimesta piešķiršanas brīdī nostrādā Džekpota iekārtas skaņas signāls. Džekpota displejs pārslēdzas laimesta režīmā. Džekpota displejā redzams uzraksts WIN, laimējušā spēļu automāta Joker sistēmas numurs un laimesta summa. Uz laimējušā spēļu automāta spēles ekrāna parādās paziņojums par piešķirto laimestu un pēc dažām sekundēm laimests tiek pieskaitīts pie spēlētāja kredītpunktiem automātā. Laimesta režīms uz džekpota displeja tiek demonstrēts 10 minūtes, pēc tam automātiski pārslēdzas uz spēles ekrānu.

 

Laimesta saņemšana

Spēlētājs var saņemt laimestu nekavējoties, nospiežot automāta Collect pogu, vai ar laimētajiem kredītpunktiem turpināt spēli automātā.