Slēgti visi Joker sporta bāri–spēļu zāles, līdz turpmākiem rīkojumiem!

MK.12.03.2020. rīkojums Nr.103

Slēgti visi Joker sporta bāri–spēļu zāles, līdz turpmākiem rīkojumiem!