Dīkstāves perioda apmaksa darbiniekiem

Ņemot vērā dīkstāves atbalsta maksājumu izmaksas aizkavēšanos no Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) (jau iepriekš bijām brīdinājuši, ka sakarā ar papildus nosacījumu to saņemšanai ieviešanu, tas, visdrīzāk, notiks), ar ko lūdzām jau savlaicīgi rēķināties, vēlamies sniegt skaidrojumu, lai radītu izpratni par no mums atkarīgajiem un no mums neatkarīgiem apstākļiem.

Pieteikums dīkstāves atbalsta maksājumiem ir jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam (piem., par martu līdz 15.aprīlim).

Joker iknedēļas vēstulēs informējam, kurā datumā esam to izdarījuši. Ja sākotnēji to darījām 15.datumā, tad pēdējos mēnešos mēģinām to izdarīt, cik vien ātrāk to varam. Reaģējot uz kavēšanos šomēnes, darīsim visu, lai, neskatoties uz tikai nedaudzajām darba dienām maija sākumā, varam iesniegt pieteikumu jau 10.maijā. Lai to izdarīt, nav jāsagatavo tikai šis pieteikums, bet ir jāiesniedz noteiktas grāmatvedības atskaites, kas šajos apstākļos jau tāpat tiek sagatavotas nesalīdzināmi ātrākos termiņos un paredz to vēlāku korekciju, jo uz šo datumu mums nemaz nav visa to sagatavošanai nepieciešamā informācija.

Pieteikums dīkstāves atbalsta maksājuma piešķiršanai VID tiek izvērtēts, tiek pieņemts lēmums atbalsta piešķiršanai un maksājumi tiek ieskaitīti darbinieku bankas kontā.

Noteikumos paredzētais pieteikuma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš ir 1 mēnesis, pēc kā 5 dienu laikā ir jānotiek izmaksai. No savas puses regulāri sazināmies ar mūsu uzņēmuma konsultantu VID un sekojam līdzi situācijai, tomēr VID darbinieku darbu ietekmēt nevaram.

Kā bijām informējuši, sākot ar martu, darba devējiem ir jāiesniedz papildus informācija – pamatojums dīkstāves atbalsta maksājumu saņemšanai, savukārt VID darbiniekiem jāveic papildus darbs – ne tikai jāveic maksājumu aprēķins, bet jāizvērtē arī šis pamatojums. Jāņem vērā, ka daži mūsu darbinieki strādā arī pie citiem darba devējiem, kas arī atrodas dīkstāvē. Šomēnes kavēšanās notikusi sakarā ar to, ka, risinot dīkstāves atbalsta maksājuma piešķiršanas apstiprināšanu citiem darba devējiem, nevarēja tikt veikta izmaksa mūsu darbiniekiem.

Piemērs: Uzņēmums “X” iesniedz pieteikumu dīkstāves atbalsta maksājuma piešķiršanai darbiniekam A, kurš ir arī Joker darbinieks. 10.aprīlī, Joker iesniedz pieteikumu dīkstāves atbalsta maksājuma piešķiršanai 350 darbiniekiem 11.aprīlī. 27.aprīlī saņemam informāciju no VID, ka mūsu uzņēmuma pieteikums ir izvērtēts, bet lēmums par izmaksu nevar tikt pieņemts, jo nevar veikt aprēķinu darbiniekam A sakarā ar neapstiprinātu pieteikumu uzņēmumam “X”. Kamēr uzņēmuma “X” situācija netiks izvērtēta, mēs nekādi nevaram ietekmēt, ka mūsu pārējie darbinieki saņem sev pienākošās izmaksas.

 

Reaģējot uz šo VID sniegto situācijas skaidrojumu, turpmāk, iesniegsim dalītos pieteikumus – vienā norādīsim darbiniekus, par ko esam pilnīgi droši, ka viņiem nav nekādu citu darba tiesisko attiecību, savukārt otrā – darbiniekus, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar citiem darba devējiem (neatkarīgi no tā, vai pie cita darba devēja darbinieks turpina strādāt vai arī atrodas dīkstāvē).

 

Saprotam, ka, atkarībā no kopējās finansiālās situācijas katra ģimenē, ir darbinieki, kuriem ir ļoti svarīga katra kavējuma diena, varam tikai vēlreiz apliecināt, ka no savas puses darām visu iespējamo, lai nodrošināt savlaicīgumu.

 

Dīkstāves perioda apmaksa darbiniekiem