Darbinieku aptaujas “Informē par savu attieksmi pret kolektīvo vakcinēšanos” rezultāti

Aptaujā piedalījās 252 darbinieki | 28.05.2021.

1. Amats

 

2. Vai esat ieinteresēts piedalīties kolektīvajā vakcinēšanā, ja tādu organizētu?